Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

piątek 22/03/2019

11.03.2019 – 17.03.2019

Prace projektowe  i przygotowawcze /ogólne

 • Wprowadzanie korekt i uzupełnień do opracowań dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu wniesionymi w procesie zatwierdzania,
 • Przygotowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • Przygotowywanie Programów Zapewnienia Jakości
 • Przygotowywanie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych dla prac budowlanych,
 • Kontynuacja kontraktowa robót Podwykonawczych, Usług oraz Dostaw materiałów.
 • Przekazanie celem akceptacji, projektu Umowy z Podwykonawcą, firmą TM-VIA Sp. z o.o., w zakresie wprowadzenia i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • Przekazanie celem akceptacji , projektu Umowy z Podwykonawcą firma ENVIESA Sp. z o.o.,s.k., w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznej WN 110kV,
 • Przekazanie informacji nt. zawartej Umowy z Usługodawcą w zakresie pełnienia nadzoru archeologicznego – Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski,
 • Złożenie wniosku o zmianę na stanowisku Kierownika Robót elektrycznych w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej WN 110 kV,
 • Otrzymanie zatwierdzenia Inżyniera zmiany personelu na stanowisku Kierownika Robót Drogowych,
 • Przekazanie w celu akceptacji projektu umowy z Podwykonawcą, firma FASTI Sp. z o.o., w zakresie robót rozbiórkowych,
 • Przekazywanie informacji dotyczącej bieżącej korespondencji w sprawie wydania decyzji ZRID.