Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

poniedziałek 25/03/2019

18.03.2019 – 24.03.2019

Prace projektowe  i przygotowawcze /ogólne

  • Wprowadzanie korekt i uzupełnień do opracowań dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu wniesionymi w procesie zatwierdzania,
  • Przygotowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
  • Przygotowywanie Programów Zapewnienia Jakości
  • Przygotowywanie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych dla prac budowlanych,
  • Kontynuacja kontraktowa robót Podwykonawczych, Usług oraz Dostaw materiałów.
  • Przekazanie opinii Projektanta ws. Monitoringu na MOP,
  • Przekazanie do zatwierdzenia Planu Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia,
  • Przekazanie do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości ,
  • Przekazanie do PGE Dystrybucja harmonogramu zamknięcia linii  110kV relacji Stalowa Wola – Janów Lub., celem dokonania wstępnych uzgodnień w tym zakresie,
  • Otrzymanie zatwierdzenia wzoru Umowy na wykonanie robót podwykonawczych.