Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

poniedziałek 01/04/2019

25.03.2019 – 31.03.2019

Prace projektowe  i przygotowawcze /ogólne

  • Wprowadzanie korekt i uzupełnień do opracowań dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu wniesionymi w procesie zatwierdzania,
  • Przygotowywanie Programów Zapewnienia Jakości
  • Przygotowywanie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych dla prac budowlanych,
  • Kontynuacja kontraktowa robót Podwykonawczych, Usług oraz Dostaw materiałów,
  • Przekazanie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Wykonawcy w zakresie reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej i państwowej w sprawach dot. wycinki i gospodarki istniejącą zielenią,
  • Przekazaniem celem akceptacji, projektu Umowy z Podwykonawcą, firmą Zakład Instalatorstwa elektrycznego Czesław Wieleba, w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznej nN i SN.
  • Zatwierdzenie zmiany na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych.