Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 18/03/2020

02.03.2020 – 08.03.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825 – 19+620
– Wykonanie wykopu w km 21+800 – 22+240
– Wykonanie nasypu w km 23+825 – 23+860
– Wykonanie nasypu w km 23+860 – 23+900
– Wykonanie nasypu w km 24+055 – 24+125
– Wykonanie nasypu w km 23+595 – 23+825
– Wykonanie nasypu w km 23+490 – 23+595
– Wykonanie nasypu w km 20+400 – 20+515
– Wykonanie nasypu w km 19+725 – 19+920

– Wykonanie nasypu w km 19+960 – 20+050
– Wykonanie nasypu w km 20+000 – 20+050
– Wykonanie nasypu, DG1089777L w km 0+020 – 0+134
– Ulepszenie nasypu w km 24+055 – 24+125
– Korytowanie MOP prawy
– Wykonanie rowów, MOP lewy
– Wykonanie przepustów DJP 23
– Ulepszenie warstw nasypu w km 24+055 – 24+134
– Ulepszenie podłoża C0,4/0,5 w km 22+240 – 22+300

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-20
– Betonowanie fundamentu P2, jezdnia prawa, obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowamie korpusu, obiekt WS-21
– Betonowanie skrzydeł P3, obiekt WD-22
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt MS-23
– Betonowanie korpusu P1 jezdnia prawa, obiekt MS-23
– Betonowanie ścianki zaplecznej, P2 jezdnia lewa, obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-25
– Betonowanie filara P3 jezdnia lewa

– Wykonanie zasypki fundamentów – obiekt WS-20
– Wykonanie zasypki fundamentów – obiekt WS-21
– Wykonanie zasypki fundamentów – obiekt WS-25
– Wykonanie zasypki przepustu PZM 19+810

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D8
– Budowa kanalizacji deszczowej – D22
– Montaż wpustów – D9
– Montaż wpustów – D10
– Montaż wpustów – D11
– Wykopy pod instalacje gazowe, MOP prawy, MOP lewy
– Roboty melioracyjne, wykop, rów R50

– Transport materiałów do kanalizacji deszczowej
– Prace przygotowawcze przy przebudowie rzeki Biała