Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 18/03/2020

09.03.2020 – 15.03.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825 – 19+620
– Wykonanie nasypu w km 24+055 – 24+125
– Wykonanie nasypu w km 20+400 – 20+515
– Wykonanie nasypu w km 19+725 – 19+920
– Wykonanie nasypu DG1089777L w km 0+020 – 0+134

– Wykonanie nasypu w km 19+925 – 20+050
– Wykonanie nasypu w km 24+330 – 24+581
– Wykonanie przepustów DJP 23
– Wykonanie przepustu w km 22+379
– Wykonanie odcinka próbnego GWN w km 22+240 – 22+310

ROBOTY MOSTOWE

– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt MS-23
– Betonowanie korpusu P1 jezdnia prawa, obiekt MS-23
– Betonowanie ścianki zaplecznej, P2 jezdnia prawa, obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-25
– Betonowanie filara P3 jezdnia lewa – WS-25

– Wykonanie zasypki fundamentów – obiekt WS-20
– Wykonanie zasypki fundamentów – obiekt WS-21
– Demontaż deskowania skrzydeł – obiekt WD-22
– Wykonanie zasypki fundamentów – obiekt WS-25
– Wykonanie drenażu przepustu PZM 19+810
– Wykonanie zasypki przepustu PZM 19+810

ROBOTY BRANŻOWE

– Budowa kanalizacji deszczowej – D8
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Montaż wpustów – D9
– Montaż wpustów – D10

– Demontaż gazociągu wysokiego ciśnienia
– Budowa kanalizacji deszczowej – D22
– Budowa kanału technologicznego
– Roboty melioracyjne – przebudowa/umocnienie rowu R50
– Prace przygotowawcze przy przebudowie rzeki Biała
– Umocnienie rzeki Biała