Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 30/03/2020

23.03.2020 – 29.03.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825 – 19+620
– Wykonanie nasypu w km 24+055 – 24+125
– Wykonanie nasypu w km 19+725 – 19+920

– Wykonanie wykopu pod drogę technologiczną w km 21+800 – 22+250
– Wykonanie nasypu, DG1089777L w km 0+020 – 0+134
– Wykonanie nasypu w km 24+340 – 24+425
– Wykonanie nasypu w km 23+480 – 23+825
– Wykonanie nasypu w km 21+825 – 22+290
– Wykonanie nasypu w km 21+625 – 21+695
– Wykonanie nasypu w km 20+400 – 20+515
– Wykonanie nasypu w km 20+050 – 20+355
– Wykonanie nasypu w km 19+925 – 20+050
– Odcinek próbny podbudowy pomocniczej z kruszywa związanego cementem C5/6 w km 22+240 – 22+310

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-25

– Wykonanie zasypek fundamentów, obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-20
– Deskowanie ścianki zaplecznej, obiekt MS-23
– Betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P1 jezdnia prawa – obiekt MS-23
– Deskowanie korpusu, podpora P2 jezdnia lewa – obiekt MS-23
– Betonowanie filarów P4 jezdnia lewa – obiekt WS-25

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Budowa sieci gazowej na MOP

– Melioracje – umocnienie rowu R50
– Melioracje – umocnienie rzeki Biała
– Budowa kanalizacji deszczowej – D16
– Budowa kanalizacji deszczowej – D17
– Prace przygotowawcze przy budowie sieci wodociągowej