Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

środa 31/10/2018

22.10.2018 – 28.10.2018

Prace projektowe drogowe:

  • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie:

-szczegóły konstrukcyjne, klasyfikacja podłoża gruntowego oraz model numeryczny drogi,

  • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Opracowywanie materiałów promocyjnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Roboty mostowe:

  • Sporządzanie przedmiarów robót,
  • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

  • Opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie: przebudowy sieci elektroenergetycznych PGE oraz budowy oświetlenia,
  • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża sanitarna:

  • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
  • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża kanalizacji deszczowej:

  • Opracowywanie Projektów Wykonawczych – w zakresie odwodnienia drogi,
  • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża gazowa:

  • Opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci gazowej,
  • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

  • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
  • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża melioracyjna:

  • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
  • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża telekomunikacyjna:

  • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
  • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robót Budowlanych.