Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 07/10/2019

30.09.2019 – 06.10.2019

Roboty drogowe: 

 

 1. Organizacja placu składowego
 2. Wykonanie nasypu: km 24+125-24+200; km 23+250-23+450; km 20+515-20+755
 3. Odhumusowanie: km 21+250- 21+350; DJP 22; km 20+300-20+470
 4. Wykonanie wykopu: km 20+850-21+450; MOP
 5. Wykonanie platformy roboczej: km 20+320-20+375
 6. Wykonanie by-passu przy obiekcie WS-21
 7. Wykonanie by-passu przy obiekcie WD-22
 8. Wykonanie drenów na wgłębne wzmocnienie km 23+860-23+900
 9. Wprowadzenie TOR przy obiekcie WS-21 – km 23+900 – 24+055
 10. Wykonanie kolumn na wgłębne wzmocnienie
 11. Wykonanie rowów: DJL20 km 0+260-0+360
 12. Wykonanie przepustu: łącznik DK19; DJL20
 13. Przegląd budowy pod kątem wystepowania herpetofauny

Roboty mostowe:

 1. Wykonanie wykopu pod przepust PZM km 21+698
 2. Wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepust km 19+810
 3. Wykonanie platformy roboczej MS-23
 4. Montaż przepustu km 24+330
 5. Wykonanie platformy roboczej WS-21

Roboty branżowe:

 1. Przebudowa kolizji sieci SN3, SN4, SN5
 2. Budowa sieci IT2, IT3, IT4, IT6
 3. Przebudowa sieci nN1
 4. Roboty spawalnicze przy przebudowie sieci gazowej DN200
 5. Dołowanie gazociągu
 6. Montaż słupów Wysokiego Napięcia