Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 23/10/2020

12.10.2020 – 18.10.2020

ROBOTY DROGOWE
Podbudowa z kruszywa C90/3 DJP25
Podbudowa AC22P
Warstwa wiążąca
SMA
Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5  drogi technologiczne
Scieki monolityczne km 18+450-18+520
DG108977L strona prawa 0+080-0+139
DG108977L strona prawa 0+230-0+310
km 23+800-23+925
Krawężniki
Zasypka w pasie rozdziału
Humusowanie i skarpowanie
Chodniki
Pobocza z kruszywa
ROBOTY MOSTOWE
Uciąglenie nawierzchni obiekt WS-20
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego obiekt WS-20
Drenaż w lini odwodnienia obiekt WS-20
Betonowanie kap na skrzydłach P1 obiekt WS-20
Betonowanie dylatacji obiekt WD-22
Chudy beton pod płyty przejściowe P1 obiekt WD-22
Betonowanie płyt przejściowych P1 obiekt WD-22
Betonowanie kap chodnikowych obiekt WD-22
Betonowanie ścianki zaplecznej P1, jezdnia lewa obiekt WS-25
Krawężniki kamienne, jezdnia lewa obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej D2
Budowa kanalizacji deszczowej D3
Budowa kanalizacji deszczowej D5
Budowa kanalizacji deszczowej D6
Budowa kanału technologicznego
Budowa oświetlenia
Budowa przyłączy energetycznych
Betonowanie posadzki MOP prawy