Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 26/10/2020

19.10.2020 – 25.10.2020

ROBOTY DROGOWE
Podbudowa z kruszywa C90/3 km 23+815-23+930
Podbudowa AC22P km 18+555-18+825 strona lewa + prawa
JM MOP prawy
Warstwa wiążąca AC16W km 18+555-18+825 strona lewa + prawa
JM MOP prawy
SMA km 18+144-18+850 strona lewa + prawa
Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 drogi technologiczne
Krawężniki
Zasypka w pasie rozdziału
Humusowanie i skarpowanie
Chodniki
Pobocza z kruszywa
Nasadzenia MOP lewy
ROBOTY MOSTOWE
Drenaż w lini odwodnienia obiekt WS-20
Betonowanie płyt przejściowych P1+P3 obiekt WD-22
Betonowanie dylatacji P1, jezdnia prawa obiekt WS-25
Betonowanie ścianki zaplecznej P1, jezdnia lewa obiekt WS-25
Krawężniki kamienne, jezdnia lewa obiekt WS-25
Obrukowanie stożków obiekt WS-25
Deski gzymsowe obiekt WS-25
Chudy beton pod płyty przejściowe P1+P4, jezdnia prawa obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej D5
Budowa kanalizacji deszczowej D6
Budowa kanału technologicznego
Budowa oświetlenia
Budowa przyłączy energetycznych
Betonowanie posadzki MOP prawy