Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 04/11/2020

26.10.2020 – 01.11.2020

ROBOTY DROGOWE
GWN DG108977L
Podbudowa z kruszywa C90/3 DJP25
Podbudowa AC22P JM MOP prawy
Warstwa wiążąca AC16W JM MOP prawy
DJL19A
DJP22
DJP27
DG108977L
wjazd awaryjny
Warstwa ścieralna DJL19A
DJP22
DJP27
DG108977L
wjazd awaryjny
Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 drogi technologiczne
rondo DK19 – część zachodnia
Warstwa mrozoochronna rondo DK19 część wschodnia + zachodnia
Ogrodzenia
Bariery ochronne
Krawężniki
Zasypka w pasie rozdziału
Humusowanie i skarpowanie
Chodniki
Pobocza z kruszywa
Nasadzenia MOP lewy
ROBOTY MOSTOWE
Betonowanie kap chodnikowych obiekt WD-22
Chudy beton pod płyty przejściowe P1 – jezdnia lewa, P1 – jezdnia prawa obiekt WS-25
Betonowanie płyt przejściowych obiekt WS-25
Betonowanie dylatacji – jezdnia lewa obiekt WS-25
Deski gzymsowe obiekt WS-25
Krawężniki – jezdnia lewa obiekt WS-25
Układanie papy w obrębie jezdni – jezdnia prawa obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej D5
Budowa kanalizacji deszczowej D6
Budowa kanału technologicznego
Budowa oświetlenia
Budowa przyłączy energetycznych