Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 21/08/2018

13.08.2018 – 19.08.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Wprowadzenie uwag Zamawiającego dotyczących zjazdów, przekazanie do uzgodnień GDDKiA,
 • Wprowadzenie uwag Weryfikatora do docelowego zagospodarowania MOP i przekazanie zatwierdzonego Projektu Budowlanego do Inżyniera Kontraktu.

Prace projektowe mostowe:

 • Opracowywanie rysunków ogólnych i zbrojeniowych do dokumentacji Projektu Wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża sanitarna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża gazowa:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego ,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża melioracyjna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża telekomunikacyjna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Prace projektowe inne:

 • Wprowadzenie uwag do Projektu SOR i przekazanie do zarządcy celem zatwierdzenia,
 • Raport Oddziaływania na Środowisko – wprowadzenie uwag Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, uzupełnienie o decyzję RDOŚ i przekazanie wersji do GDDKiA oraz Inżyniera Kontraktu celem zatwierdzenia.
 • Wprowadzenie uwag do projektów podziałów nieruchomości wniesionych przez GDDKiA oraz Inżyniera Kontraktu,
 • Przekazanie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
 • Prace nad elementami PW SZR,
 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie branży geotechnicznej.