Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

wtorek 04/09/2018

27.08.2018 – 02.09.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Przygotowanie materiałów i złożenie wniosku o ZRID wraz z załącznikami do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych.

Roboty mostowe:

 • Opracowywanie rysunków ogólnych i zbrojenia do Projektu Wykonawczego.
 • Przygotowywanie finalnej wersji Projektu Architektoniczno- Budowlanego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Przygotowywanie finalnej wersji Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża sanitarna:

 • Przygotowywanie finalnej wersji Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Przygotowywanie finalnej wersji Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża gazowa:

 • Przygotowywanie finalnej wersji Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przygotowywanie finalnej wersji Projektu Architektoniczno-Budowlanego ,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża melioracyjna:

 • Przygotowywanie finalnej wersji Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Branża telekomunikacyjna:

 • Przygotowywanie finalnej wersji Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Prace projektowe inne:

 • Prace nad elementami Projektu Wykonawczego – System Zarządzania Ruchem,

Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie branży geotechnicznej