Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 07/08/2018

30.07.2018 – 05.08.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Uzyskanie stanowiska GDDKiA do zaleceń Audytu BRD- wprowadzanie korekt do dokumentacji,
 • Wprowadzanie wniosków mieszkańców do dokumentacji dotyczącej lokalizacji zjazdów,
 • Analiza wytycznych Zamawiającego ws. zjazdów,
 • Analiza wytycznych Zamawiającego ws. opinii Urzędu Miasta Janów Lubelski do wniosku o ZRID,
 • Analiza uwag Weryfikatora dot. zagospodarowania MOP.

Roboty mostowe:

 • Opracowywanie rysunków do dokumentacji Projektu Wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Wprowadzanie uwag ZOPB,
 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża sanitarna:

 • Wprowadzanie uwag ZOPB,
 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża gazowa:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego .

Branża melioracyjna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża telekomunikacyjna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego.
 • Wprowadzanie uwag ZOPB.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego .

Prace projektowe inne:

 • System Zarządzania Ruchem – prace nad elementami dokumentacji Projektu Wykonawczego,
 • Raport z ponownej Oceny Oddziaływania na środowisko- wprowadzanie uwag GDDKiA,
 • Weryfikacja uwag do Projektu Geotechnicznego w zakresie branży mostowej,
 • Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji Projektu Wykonawczego w zakresie branży geotechnicznej.