Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 07/10/2019

05.08.2019 – 11.08.2019

Roboty drogowe:

 1. Organizacja placu składowego
 2. Dostawa kruszywa 0/31,5 i piasku na plac budowy
 3. Wycinka drzew: km 2km 22+300-23+000; km 23+900-24+100
 4. Wykonanie nasypu: km 23+650-23+800; łącznica L07L
 5. Odhumusowanie: km 23+800-23+860; km 21+750-22+200; km 23+510-23+650; km 21+650-21+670
 6. Roboty rozbiórkowe działki nr: 2318/8, 2318/2, 404/1, 378, 1183/1, 1185/2
 7. Wykonanie wykopu: km 20+850 – 21+250
 8. Profilowanie koryta km 23+650-23+800
 9. Prace związane z odwodnieniem wykopu

Roboty mostowe:

 1. Roboty przygotowawcze pod wykonanie platformy roboczej WS-25
 2. Roboty przygotowawcze pod wykonanie platformy roboczej MS-23

Roboty branżowe:

 1. Dostawa fundamentów dla stanowisk słupowych sieci WN
 2. Montaz fundamentów dla stanowisk słupowych sieci WN 117 i 118
 3. Montaż słupa sieci WN 117 i 118a
 4. Wykonanie wykopów pod fundamenty dla stanowisk słupowych sieci WN
 5. Roboty przygotowawcze przy przebudowie kolizji sieci NN3 oraz SN6