Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 07/10/2019

19.08.2019 – 25.08.2019

Roboty drogowe:

 1. Dostawa kruszywa i piasku na plac budowy
 2. Organizacja placu składowego
 3. Wycinka drzew km 21+100-21+700; km 22+300-23+000
 4. Wykonanie wykopu km 20+850 – 21+250
 5. Ulepszenie górnej warstwy nasypu C0,4/0,5 DJL18 km 0+040-0+200
 6. Wykonanie wzmocnienia podłoża C1,05/2 DJL18 km 0+200-0+500
 7. Roboty rozbiórkowe na działkach 1183, 1185, 2318/8, 2318/2, 356,375, 5172/19, 5172/21
 8. Przegląd budowy pod kątem występowania gatunków herpetofauny
 9. Dostawa materiału pod wymianę gruntu km 21+670-21+765
 10. Przygotowanie pod wymiane gruntu km 21+670-21+765
 11. Wykonanie płotków herpetologicznych przy rzece Białej
 12. Wykonanie rowu km 23+500-23+650
 13. Inwentaryzacja ornitologiczna przy wycince drzew
 14. Odhumusowanie 20+350+20+515

Roboty mostowe:

 1. Roboty przygotowawcze pod wykonanie platformy roboczej MS-23
 2. Wykonanie platformy roboczej P1 dla obiektu WS-25

Roboty branżowe:

 1. Montaż fundamentów dla stanowiska słupowegosieci WN 118a
 2. Montaż fundamentów dla stanowiska słupowegosieci WN 118
 3. Montaż fundamentów dla stanowiska słupowegosieci WN 117
 4. Przebudowa kolizji sieci SN6 i NN3
 5. Przebudowa kolizji sieci NN2
 6. Dostawa kamienia hydrotechnicznego