Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 11/08/2020

03.08.2020 – 09.08.2020

ROBOTY DROGOWE
– GWN w km 23+480-23-815
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 21+205-21-500, lewa i prawa strona
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej w km 21+205-21+500, lewa strona
– Warstwa mrozoochronna – JM5 MOP lewy
– Warstwa mrozoochronna – DG108881L w km 0+110-0+120
– Warstwa wiążąca – Główna JM MOP lewy
– Warstwa wiążąca – JM2 w km 0+000-0+130
– Warstwa wiążąca DJP 26
– Zasypka pasa rozdziału w km 18+825-18+925
– Podbudowa AC22P – JM1 w km 0+130-0+300
– Ulepszone podłoże DG108881L w km 0+000-0+080

ROBOTY MOSTOWE
– Betonowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Chudy beton pod płyty przejściowe, P2 – obiekt WS-21
– Montaż elementów wyposażenia ustroju nośnego – obiekt WD-22
– Pielęgnacja betonu ustroju nośnego – obiekt WD-22
– Montaż krawężników – obiekt MS-23
– Dylatacje modułowe – obiekt MS-23
– Zbrojenie kap – obiekt MS-23
– Zbrojenie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-25
– Sprężanie ustroju, jezdnia prawa – obiekt WS-25

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D20
– Budowa kanalizacji deszczowej – D21
– Rozszalowanie stropodachów – MOP lewy
– Wykonywanie podmurówek – MOP Prawy
– Ścianki działowe – MOP lewy”