Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 24/08/2020

17.08.2020 – 23.08.2020

ROBOTY DROGOWE
Wykonanie wykopów MOP lewy
MOP prawy
km 18+825-19+725
Wykonanie nasypów km 18+290-18+505
km 18+570-18+825
km 23+480-23+815
GWN km 23+480-23+815 lewa strona
Podbudowa C5/6 km 23+480-23+815 lewa i prawa strona
km 18+144-18+290
Podbudowa z kruszywa C90/3 łącznik DG108881L + rondo
km 21+205-21+500, prawa strona
Podbudowa AC22P km 24+150-24+340, lewa i prawa strona
km 21+205-21+500, lewa i prawa strona
Warstwa wiążąca AC16W km 21+205-21+500, lewa i prawa strona
Ścieki monolityczne km 21+200-21+500, lewa strona
km 24+150-24+211, prawa strona
L08P w km 0+165-0+280
km 24+280-24+343, prawa strona
km 24+150-24+340, lewa i prawa strona
Krawężniki kamienne MOP lewy
Humusowanie skarp
ROBOTY MOSTOWE
Zasypka obiektu obiekt WS-20
Chudy beton pod płyty przejściowe obiekt WS-21
Betonowanie płyt przejściowych obiekt WS-21
Betonowanie dylatacji obiekt MS-23
Montaż desek gzymsowych obiekt MS-23
Zbrojenie kap chodnikowych obiekt MS-23
Zbrojenie ustroju nośnego, jezdnia lewa obiekt WS-25
Demontaż deskowania ustroju nośnego, jezdnia prawa obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej D24
Budowa kanału technologicznego
Budowa oświetlenia
Budowa przyłączy energetycznych
Budowa sieci sanitarnych
Próby wodociągowe MOP lewy
Budowa gazociągu MOP lewy
Zbiornik (osuszanie) ZR-3
Wykonanie podmurówek MOP prawy