Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 04/09/2020

24.08.2020 – 30.08.2020

ROBOTY DROGOWE
– Rozbiórka nasypu przeciążeniowego
– Podbudowa z kruszywa C90/3 MOP lewy JM2
– Podbudowa z kruszywa C90/3 MOP lewy JM3
– Podbudowa z kruszywa C90/3 MOP lewy JM4
– Podbudowa z kruszywa C90/3 MOP lewy JM5
– Podbudowa z kruszywa C90/3 MOP lewy Gł. JM
– Podbudowa z kruszywa C90/3 MOP lewy JM8
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5- droga technologiczna
– GWN- L08P
– Warstwa wiążąca DJL20
– Pobocza z kruszywa
ROBOTY MOSTOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej D4
– Wciąganie kabli do sprężania – WS-25 JL
– Zbrojenie kap chodnikowych – PZM 119+169
– Zbrojenie kap chodnikowych – PZM 19+810
– Naprawa belek prefabrykowanych – WS-20
– Zbrojenie kap chodnikowych – WS-20
– Układanie krawężników – WS-21
– Izolacje na kapach- WD-22
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa ścianek działowych – MOP prawy
– Sieć elektryczna – MOP lewy
– Drenaż w pasie rozdziału
– Próby wodociągowe
– Sieć elektryczna – MOP prawy
– Hudraulika- MOP lewy + MOP prawy
– Przebudowa rzeki Biała