Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

niedziela 02/02/2020

20.01.2020 – 26.01.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP Lewy – 100%
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19-620 MOP – 100%
– Wykonanie nasypu w km 19+725-19+920 – 100%
– Wykonanie nasypu w km 20+400-20+515 – 100%
– Wykonanie nasypu w km 23+825-23+860 – 100%
– Wykonanie nasypu w km 23+860-23+900 – 100%
– Wykonanie nasypu w km 24+055-24+125 – 100%
– Wykonanie rowów w km 21+730-22+300 – 53%
– Wykonanie materaca w km 23+900-23+923 – 0%
– Wykonanie materaca w km 24+028-24+055 – 0%

– Wykonanie nasypu w km 23+500-23+825
– Odhumusowanie w km 19+500-19+800
– Wykonanie materaca w km 23+825-23+860
– Stabilizacja w km 24+055-24+125
– Stabilizacja warstwy nasypu w km 20+295-20+320
– Stabilizacja warstwy nasypu w km 20+400-20+515
– Stabilizacja warstwy nasypu w km 23+500-23+825
– Stabilizacja warstwy nasypu w km 23+860-23+900
– Wykonanie wykopu pod zbiornik ZR3
– Uszczelnienie zbiornika ZR4 geomembraną
– Przesiewanie ziemi

ROBOTY MOSTOWE
– Betonowanie ław PZM w km 19+169 – 100%
– Wykonanie drenażu zasypki PZM 24+330 – 60%
– Próbne obciążenie pali – WS-20 – 100%
– Zbrojenie i deskowanie ław – WS-21 – 84%
– Zbrojenie i deskowanie korpusu obiektu WD-22, podpora P1 – 100%
– Betonowanie korpusu podpory obiektu WD-22, podpora P1 – 0%
– Betonowanie ławy P1 JL, obiekt MS-23, P1 JL – 100%
– Nasycanie wodą głowic pali, obiekt WS-25, podpora P1, P2 – 94%

– Zbrojenie skrzydeł przepustu PZM w km 19+169
– Zbrojenie i deskowanie ław – obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie ław – obiekt WS-25
– Naprawa głowic pali, obiekt WS-25
– Nasycanie wodą głowic pali, obiekt WS-25, podpora P3 JL

ROBOTY BRANŻOWE
– Demontaż starego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 25%
– Budowa kanalizacji deszczowej – D9 – 17%
– Budowa kanalizacji deszczowej – D10 – 100%