Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

niedziela 02/02/2020

27.01.2020 – 02.02.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP Lewy – 0%
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+620 – 0%
– Wykonanie nasypu w km 23+825-23+860 – 0%
– Wykonanie nasypu w km 23+860-23+900 – 0%
– Wykonanie nasypu w km 24+055-24+125 – 0%
– Wykonanie nasypu w km 23+595-23+825 – 0%
– Wykonanie nasypu w km 20+400-20+515 – 0%
– Wykonanie nasypu w km 19+725-19+920 – 0%
– Wykonanie rowów w km 21+730-22+300 – 40%
– Wykonanie materaca w km 23+825-23+860 – 0%

– Ulepszenie warstwy nasypu DG 108977L w km 0+225-0+340
– Ulepszenie warstw nasypu km 23+590-23+825
– Odhumusowanie MOP P
– Odhumusowanie w km 19+200-19+500
– Przesiewanie ziemi
– Prace porządkowe
– Odświeżanie oznakowania poziomego na Tymczasowej Organizacji Ruchu

ROBOTY MOSTOWE
– Betonowanie skrzydeł przepustu PZM w km 19+169 – 100%
– Skucie głowic pali, obiekt WS-20 – 100%
– Betonowanie ławy P1 JL, obiekt WS-21 – 100%
– Betonowanie korpusu P1, obiekt WD-22 – 100%
– Betonowanie ław P2 JL, P1 JP, obiekt MS-23 – 50%
– Betonowanie ław F2 JL, P4 JL, obiekt WS-25 – 0%

– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł przepustu PZM w km 19+169
– Zbrojenie i deskowanie ław – obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie ław – obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie fundamentów obiektu WS-21
– Zbrojenie i deskowanie fundamentów obiektu MS-23
– Zbrojenie i deskowanie fundamentów obiektu WS-25
– Naprawa głowic pali, obiekt WS-25
– Nasycanie wodą głowic pali, obiekt WS-25, podpora P3
– Zbrojenie i deskowanie ław, obiekt WS-25

ROBOTY BRANŻOWE
– Demontaż starego gazociągu – 100%
– Budowa kanalizacji deszczowej – D9 – 0%
– Budowa kanalizacji deszczowej – D10 – 100%

– Prace porządkowe pod Roboty branżowe
– Wykonanie wykopu pod zbiornik ZR-3
– Przesiewanie ziemi
– Budowa kanalizacji deszcowej D11