Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

poniedziałek 12/02/2018

01.01.2018 – 07.01.2018

Prace projektowe drogowe:

-Nadal prowadzi się prace przygotowawcze względem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

– Poddano opracowaniu analizę i prognozę ruchu,

– Dokonano obliczeń przepustowości,

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie drogowego PZT,

– System Zarządzania Ruchem i system monitoringu wizyjnego węzłów znajdują się na etapie projektowania.

Prace projektowe mostowe:

– Realizowane są prace projektowe w zakresie branży mostowej

Prace projektowe branżowe:

– Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą,

– Wykonywane są obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne,

– Przygotowano analizę spływających warunków technicznych od gestorów sieci i przekazano je Zamawiającemu.

Prace projektowe inne:

– Trwają prace przy projektach podziałów nieruchomości.