Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

poniedziałek 12/02/2018

08.01.2018 – 14.01.2018

Prace projektowe drogowe:

– Kontynuowane są prace przygotowawcze: mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

– Opracowano analizę i prognozę ruchu,

– Obliczono przepustowość,

– Wykonawca realizuje prace projektowe dotyczące drogowego PZT i branży konstrukcyjno-budowlanej,

– Prowadzone są prace projektowe w zakresie Systemu Zarządzania Ruchem, systemu monitoringu wizyjnego węzłów i projektu SOR,

– Ustalono przebieg trasy w planie,

– Wykonawca określił niwelety trasy głównej i łącznic,

– Opracowano geometrię węzłów.

Prace projektowe mostowe:

– Realizowane są prace projektowe w zakresie branży mostowej,

– Określenie lokalizacji, schematów konstrukcyjnych i parametrów geometrycznych do projektów

Prace projektowe branżowe:

– Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą

– Dokonano obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych

– Wykonawca dokonał analizy względem otrzymanych warunków technicznych przyłączenia mediów od gestorów poszczególnych sieci i przekazano je Zamawiającemu

– Poddano analizie i przyjęto założenia do projektu odwodnienia.

Prace projektowe inne:

– Przygotowano Plan działań środowiskowych.