Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

poniedziałek 12/02/2018

22.01.2018 – 28.01.2018

Prace projektowe drogowe:

– Nadal kontynuowane są prace przygotowawcze dotyczące mapy sytuacyjno-wysokościowej

– Realizowane są prace projektowe w zakresie drogowego Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT)

– Wykonawca kontynuuje prace projektowe dla systemu monitoringu wizyjnego węzłów i projektu SOR

– Uzupełniony projekt Koncepcji Systemów Zarządzania Ruchem został przygotowany i przekazany Inżynierowi.

Prace projektowe mostowe:

– Trwają prace w zakresie prac projektowych branży mostowej i konstrukcyjno-budowlanej

Prace projektowe branżowe:

– Ponownie dokonano obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych,

– Inżynierowi i Zamawiającemu przekazano analizę spływających warunków technicznych przyłączenia mediów od gestorów poszczególnych sieci,

– Wykonawca przeprowadził inwentaryzację przyrodniczą,

– Przygotowano część budowlano-techniczną Planu Działań Ratowniczych.

Prace projektowe inne:

– Przygotowywany jest Plan działań środowiskowych,

– Trwają prace przy podziałach nieruchomości,

– Rozpoczęto opracowywanie rozdziałów do ROOŚ (m.in. charakterystyka inwestycji, uwarunkowania, rodzaje oddziaływań),

– Wykonawca wystąpił do RZGW w Rzeszowie o udzielenie informacji o planowanych działaniach /przebudowach współfinansowanych ze środków UE.