Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

poniedziałek 12/02/2018

29.01.2018 – 31.01.2018

Prace projektowe drogowe:

– Mapa sytuacyjno-wysokościowa jest kontynuowana w trakcie prac przygotowawczych do projektów,

– Wykonawca prowadzi dalsze prace projektowe w zakresie drogowego Projektu Zagospodarowania Terenu  i projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Prace projektowe mostowe:

– Kontynuowane są prace projektowe dotyczące branży mostowej i konstrukcyjno-budowlanej.

Prace projektowe branżowe:

– Ponownie przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą,

– Dokonano obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych,

– Opracowywana jest nadal część budowlano-techniczna Planu Działań Ratowniczych.

Prace projektowe inne:

– Plan działań środowiskowych jest nadal opracowywany,

– Prowadzone są prace przy projektach podziałów nieruchomości,

– Wykonawca opracował Rozdziały do ROOŚ (m.in. charakterystyka inwestycji, uwarunkowania, rodzaje oddziaływań).