Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

środa 12/09/2018

03.09.2018 – 09.09.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Roboty mostowe:

 • Opracowywanie rysunków ogólnych i zbrojenia do Projektu Wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych.

Branża gazowa:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych.

Branża melioracyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych.

Branża telekomunikacyjna:

 • Opracowanie Projektów Wykonawczych.

Prace projektowe inne:

 • Prace nad elementami Projektu Wykonawczego – System Zarządzania Ruchem,
 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie branży geotechnicznej.