Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 07/10/2019

02.09.2019 – 08.09.2019

Roboty drogowe: 

 1. Dostawa kruszyw na plac budowy
 2. Dostawa piasku na plac budowy
 3. Organizacja placu składowego
 4. Przegląd budowy pod kątem występowania gatunków herpetofauny
 5. Wycinka drzew: km 23+250 – 24+581; 20+100 – 20+350
 6. Porządkowanie terenu po wycince: km 24+250 – 24+581
 7. Odhumusowanie: DJL20 km 0+100 – 1+363; 24+200 – 24+300; 22+800 – 23+000; 20+500 – 20+600
 8. Prace związane z odwodnieniem: km 21+670 – 21+765
 9. Wykonanie nasypu: km 23+595 – 23+825
 10. Wykonanie platformy roboczej: km 24+000 – 24+125
 11. Wykonanie nasypu DJP27
 12. Montaż tymczasowego ogrodzenia ochronno-naprowadzającego dla płazów: km 21+700 – 22+200

Roboty mostowe:

 1. Wykonanie wykopu pod przepust km 24+330
 2. Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust 24+330
 3. Roboty przygotowywacze przy obiekcie MS-23
 4. Wykonanie badań geologicznych – przepust km 24+330
 5. Wykonanie platformy roboczej dla obiektu WS-21
 6. Odhumusowanie pod przepust km 19+810
 7. Wykonanie wykopu pod przepust km 19+810

Roboty branżowe: 

 1. Przebudowa kolizji sieci NN3 i SN6
 2. Roboty przygotowawcze przy przebudowie sieci SN3 i SN4
 3. Przebudowa sieci SN3 i SN4
 4. Roboty przygotowawcze przy przebudowie sieci SN5 i nN1
 5. Umocnienie narzutem kamiennym dna rzeki Biała