Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 22/09/2020

07.09.2020 – 13.09.2020

ROBOTY DROGOWE
– Podbudowa C5/6 w km 23+480-23-570
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 18+144-18-505
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 20+355-20-370
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 20+382-20-415
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 22+310-22-340
– Rozbiórka nasypu przeciążającego
– Podbudowa AC22P w km 20+320-20+370
– Podbudowa AC22P w km 20+382-20+415
– Podbudowa AC22P w km 22+310-22+340 lewa i prawa strona
– Warstwa wiążąca AC16W w km 22+310-22+340
– Rozbiórka nasypu przeciążającego
ROBOTY MOSTOWE
– Montaż krawężników, jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Montaż desek gzymsowych – obiekt WS-20
– Krawężniki zanikające – obiekt WS-21
– Zasypki obiektu – obiekt WD-22
– Deski gzymsowe, jezdnia prawa – obiekt WS-25
– Zbrojenie ścianek zaplecznych, jezdnia prawa – obiekt WS-25
– Zbrojenie kap, jezdnia prawa – obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – DM8
– Tynkowanie elewacji zewnętrznej – MOP lewy
– Układanie izolacji pod wylewkę – MOP lewy