Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 09/09/2020

31.08.2020 – 06.09.2020

ROBOTY DROGOWE
Wykonanie wykopów MOP lewy
MOP prawy
Wykonanie nasypów km 18+570-18+825
GWN km 18+290-18+505                                                                                       km 18+570-18+825
L07L, L07P
Podbudowa C5/6 km 18+290-18+505
L07L, L07P
Podbudowa AC22P Gł. JM MOP lewy
JM1 MOP lewy
JM2 MOP lewy
JM3 MOP lewy
JM4 MOP lewy
JM5 MOP lewy
Parking MOP lewy
Warstwa wiążąca AC16W Gł. JM MOP lewy
JM1 MOP lewy
JM2 MOP lewy
JM3 MOP lewy
JM4 MOP lewy
JM5 MOP lewy
Parking MOP lewy
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego
Krawężniki kamienne MOP lewy
Zasypka  pasie rozdziału
Humusowanie i skarpowanie
Pobocza z kruszywa
ROBOTY MOSTOWE
Betonowanie kap chodnikowych JP obiekt WS-20
Murki oporowe pod umocnienie skarp obiekt WS-20
Demontaż deskowania UN, JL obiekt WS-20
Chudy beton pod płyty przejściowe WS-20
Betonowanie kap chodnikowych WS-21
Obrukowanie stożków WS-21
Krawężniki kamienne WS-21
Murki oporowe pod umocnienie skarp WD-22
Papa pod kapy chodnikowe WD-22
Przygotowanie pod papę w obrębie jezdni MS-23
Sprężanie stali JL WS-25
Zasypka obiektu WS-25
Montaż krawężników WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej D20
Budowa kanalizacji deszczowej D21
Budowa kanalizacji deszczowej D4
Budowa kanału technologicznego
Budowa oświetlenia
Budowa przyłączy energetycznych
Budowa sieci sanitarnych
Sieć elektryczna MOP prawy
Hudraulika MOP prawy
Hudraulika MOP lewy
Budowa ścianek działowych MOP prawy
Drenaż w pasie rozdziału
Przebudowa rzeki Biała
ROBOTY DROGOWE
– C5/6 w km 22+310-22+340
– GWN – L05 L
– GWN – L05 P
– Krawęzniki kamienne – MOP prawy
– SMA – DJP 26 w km 0+000-0+335
ROBOTY MOSTOWE
– Murki oporowe pod umocnienie stożków – obiekt WS-20
– Betonowanie murków P2, jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Betonowanie murków oporowych JP- WS- 20
– Chudy beton pod murki oporowe P2, jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Przygotowanie pod papę – obiekt WS-21
– Układanie papy w obrębie jezdni – obiekt WS-21
– Demontaż deskowania – WD-22
– Zasypki obiektu – obiekt WD-22
– Śrutowanie – MS-23
– Układanie papy w obrębie jezdni – obiekt MS-23
– Wciąganie kabli do sprężania, JP- WS-25
– Sprężanie stali ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25
– Przygotowanie pod papę – obiekt PZM 19+169
– Układanie papy – obiekt PZM 19+169
– Betonowanie kap chodnikowych – obiekt PZM 19+169
– Przygotowanie pod papę – obiekt PZM 19+810
– Betonowanie kap chodnikowych – obiekt PZM 19+810
– Układanie papy – obiekt PZM 19+810
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – DM1
– Budowa kanalizacji deszczowej – DM5
– Budowa ścianek działowych – MOP lewy