Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 12/06/2018

04.06.2018 – 10.06.2018

Prace projektowe drogowe:

Opracowywanie Projektu Budowlanego branży drogowej,

-Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego oraz Projektu Zagospodarowania Terenu na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Roboty mostowe:

-Wykonywanie obliczeń do Projektu Wykonawczego,

-Wykonywanie wstępnych rysunków do Projektu Wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

-Dostosowanie projektowanych sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Opracowywanie elementów Projektu Wykonawczego,

– Koordynacja międzybranżowa rozwiązań projektowych.

Branża sanitarna:

– Doprecyzowanie rozwiązań, przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,

-Opracowywanie operatów wodnoprawnych.

Branża kanalizacji deszczowej:

– Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Branża gazowa:

Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

 

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

 

Branża melioracyjna:

– Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

 

Branża telekomunikacyjna:

– Koordynacja międzybranżowa,

-Opracowywanie elementów Projektu Wykonawczego,

– Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

 

Prace projektowe inne:

– Uzyskano opinie do SOR z Urzędu Miasta Janów Lubelski oraz KWP w Lublinie

– Wprowadzono uwagi Zamawiającego do Raportu Oddziaływania na środowisko,

– Kontynuacja prac przy projektach podziałów nieruchomości,

– Przekazano opinię geotechniczną,

– Przekazano mapę ewidencyjną z naniesionym projektem podziałów,

– Kontynuowanie  odwiertów kontrolnych, dotyczących stwierdzonych  przez Wykonawcę występowaniem zjawisk krasowych, zgodnie z poleceniem IK 1/S19.