Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 08/06/2020

01.06.2020 – 07.06.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu – MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie wykopu w km 20+830-21+410
– Wykonanie nasypu w km 18+290-18+505
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+305
– Nasyp przeciążeniowy w km 23+815-23+905
– GWN w km 19+655-19+805
– GWN w km 21+400-21+500 lewa strona
– Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 w km 21+500-21+825, prawa strona
– Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 w km 23+250-23+375, lewa i prawa strona
– Warstwa mrozoochronna C1,5/2 JM-3 MOP Prawy
– Warstwa mrozoochronna C1,5/2 DJP26 w km 0+000-0+100
– Warstwa mrozoochronna C1,5/2 łącznik DJP26 do ronda
– Warstwa wiążąca w km 20+505-21+205, prawa strona
– Warstwa wiążąca w km 20+500-21+030, lewa strona
– Warstwa wiążąca w km 24+340-24+581 lewa i prawa strona
– Podbudowa AC22P w km 21+500-21+825 lewa strona
– Podbudowa C5/6 w km 20+060-20+340 lewa strona
– Podbudowa C5/6 w km 20+400-20+515
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 20+060-20+355 prawa strona
– Umocnienie poboczy (rowów) w km 21+900-21+958
– Humusowanie skarp w km 20+500-21+205 prawa strona
– Humusowanie skarp w km 21+825-22+240 lewa strona
– Humusowanie skarp w km 22+920-23+250 prawa strona

ROBOTY MOSTOWE
– Montaż deskowania ciosów – obiekt WS-20
– Montaż skrzydła P1 jezdnia prawa – obiekt WS-20
– Betonowanie ciosów – obiekt WS-20
– Betonowanie skrzydła P1, jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-21
– Betonowanie skrzydła P2, jezdnia prawa – obiekt WS-21
– Przygotowanie podłoża pod podparcie ustroju – obiekt WD-22
– Zasypka oraz wykonanie drenażu – obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie ustroju jezdnia lewa i prawa – MS-23
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-25
– Betonowanie skrzydła P1, jezdnia prawa, obiekt WS-25
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-25
– Zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej – obiekt PZM 19+169

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Budowa kanału technologicznego
– Chudy beton, budynek toalet MOP
– Budowa sieci wodociągowej W1 – MOP Lewy
– Wykonywanie izolacji pionowych fundamentów – MOP Lewy, MOP Prawy
– Zasypka fundamentów – MOP Prawy
– Wykonanie obsypki ze żwiru – MOP Prawy
– Drenaż wokół budynku – MOP Prawy
– Wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku toalet – MOP Prawy