Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/01/2020

16.12.2019 – 22.12.2019

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu w km 20+850-21+450 + MOP
– Wykonanie nasypu w km 24+055-24+270
– Wykonanie nasypu w km 23+595-23+825
– Wykonanie nasypu w km 20+050-20+320
– Wykonanie nasypu w km 21+625-21+825
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+670
– Wykonanie nasypu DGL108977L w km 0+225-0+400
– Wykonanie nasypu LO8L
– Wykonanie nasypu LO8P
– Wykonanie nasypu LO7L
– Wykonanie nasypu LO7P
– Uszczelnienie matą bentonitową zbiornika ZR-1
– Uszczelnienie matą bentonitową zbiornika ZR-2
– Uszczelnienie matą bentonitową zbiornika ZR-3
– Wykonanie rowów przy węźle Jonaki

– Wykonanie rowów w km 23+825-23+900
– Wykonanie materaca dla nasypu przeciążającego w km 23+860-23+900
– Wykonanie materaca dla nasypu przeciążającego w km 23+825-23+860
– Wykonanie nasypu przeciążającego w km 24+060-24+125
– Wykonanie nasypu w km 20+400-20+515
– Wykonywanie pali CSC w km 18+505-18+510

ROBOTY MOSTOWE
– Montaż zbrojenia i deskowania oczepu przepustu PZM w km 19+169 – 100%
– Betonowanie fundamentu wlotu i wylotu przepustu PZM w km 19+810 – 0%
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł przepustu PZM w km 19+810 – 100%
– Betonowanie skrzydeł przepustu PZM w km 19+810 – 100%
– Wykonywanie pali CFA – WS-20 – 100%
– Wykonanie zbrojenia poprzeczek ław – WS-21 – 100%
– Betonowanie poprzeczek ław – WS-21 – 100%
– Betonowanie przyczółka – WD-22 – 100%
– Zbrojenie i deskowanie korpusu – WD-22, podpora P1 – 50%
– Wykonanie zasypek ławy – WD-22, podpora P3 – 100%
– Montaż zbrojenia ław – MS-23 – 0%
– Próbne obciążenia pali – WS-25, podpora P2, P3 – 50%

– Zbrojenie i deskowanie fundamentu wlotu przepustu PZM 19+169
– Betonowanie fundamentu wlotu przepustu PZM 19+169
– Montaż zbrojenia fundamentów – WS-21
– Montaż zbrojenia poprzeczek fundamentów – WS-21
– Betonowanie poprzeczek fundamentów – WS-21
– Zbrojenie i deskowanie korpusu – WD-22, podpora P3
– Wykonywanie zasypek fundamentów – WD-22
– Zbrojenie i deskowanie przyczółka – WD-22, podpora P1

ROBOTY BRANŻOWE
– demontaż starego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 100%

– Zasypywanie przepustów fi1000 w km 19+920; km 20+356
– Dostawa materaców dla kanalizacji deszczowej