Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 15/05/2018

30.04.2018 – 06.05.2018

Prace projektowe drogowe:

– Opracowywano materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Wprowadzono uwagi Zamawiającego do Projektu Budowlanego rev 03.

Prace projektowe mostowe:

– Wprowadzono uwagi Zamawiającego do Projektu Budowlanego rev 0.3.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Wprowadzono uwagi Zamawiającego do Projektu Budowlanego rev 0.3.

Branża sanitarna:

– Opracowywano operaty wodnoprawne,

– Trwa opracowywanie Projektu Budowlanego.

Branża telekomunikacyjna:

– Uzgadniano projekty kanału technologicznego, Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

– Przekazano poprawioną Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem,

– Plan Działań Ratowniczych jest w trakcie uzgodnień przez Krajową Komendę Wojewódzką Policji i Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,

– Przygotowywano raport oddziaływania na środowisko,

– Kontynuowane są prace przy projektach podziałów nieruchomości,

– Opracowywano dokumentację Projektu Badań Geotechnicznych.