Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 04/05/2020

27.04.2020 – 03.05.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie wykopu w km 20+830-21+410
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 19+725-20+515
– Wykonanie nasypu w km 21+625-21+695
– Wykonanie nasypu w km 21+825-22+290
– Wykonanie nasypu w km 24+055-24+220
– Wykonanie nasypu DG108977L w km 0+225-0+300
– Wykonanie ścieków metodą ślizgową w km 22+060-22+300, lewa strona
– Warstwa odsączająca w km 22+860 – 23+250
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 22+860-23+580, lewa i prawa strona
– Uszczelnienie rowu w km 22+860-23+250
– Wzmocnienie podłoża na rondzie Janów Lubelski Południe

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie korpusów – obiekt WS-20
– Betonowanie ścianki zaplecznej P2 jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie korpusów, obiekt WS-21
– Deskowanie ciosów – obiekt WD-22
– Betonowanie ciosów – obiekt WD-22
– Wykonywanie izolacji – obiekt MS-23
– Zasypki fundamentów – obiekt MS-23
– Montaż łożysk – obiekt MS-23
– Betonowanie korpusu P1, P4 jezdnia prawa – obiekt WS-25

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Budowa kanalizacji deszczowej – D7
– Budowa kanału technologicznego
– Umocnienie rowu R39
– Umocnienie rzeki Biała
– Montaż komory rewizyjnej na rowie R-50
– Umocnienie i humusowanie zbiornika ZR1
– Umocnienie i humusowanie zbiornika ZR2