Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 28/11/2019

04.11.2019 – 10.11.2019

ROBOTY DROGOWE
– wykonanie wykopu w km 20+850-21+450 + MOP – 60%
– wykonanie nasypu w km 24+125-24+200 – 60%
– wykonanie nasypu w km 23+250-23+450- 60%
– wykonanie nasypu w km 20+515-20+755 – 60%
– wykonanie nasypu w km 23+595-23+825 – 60%
– wykonanie nasypu w km 21+500-21+625 – 60%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR3 – 60%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR4 – 60%
– wykonanie przepustów; LO7L, LO7P, LO8L – 60%

ROBOTY MOSTOWE
– wykonanie warstwy chudego betonu pod skrzydła przepustu PZM w km 19+810 – 100%
– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 21+698 – 80%
– wykonanie drenażu zasypki przepustu PZM w km 21+698 – 100%
– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 24+330 – 50%
– wykonanie pali CFA; obiekt WS-21 – 100%
– wykonanie warstwy chudego betonu; obiekt WD-22, podpora P2, P3 – 100%
– wykonanie pali CFA; obiekt MS-23 – 90%

ROBOTY BRANŻOWE
– próba ciśnieniowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 100%
– zasypka gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 90%

Dodatkowo Wykonawca wykonywał:
– wykonanie kolumn żwirowych w km 20+320-20+340
– wykonanie kolumn żwirowych w km 20+400-20+515
– wykonanie kolumn CSC w km 23+930-24+020
– odhumusowanie DJL17, DJP21
– stabilizacja podłoża C0,4/0,5 droga DJP26 w km 0+100-0+322
– stabilizacja podłoża C0,4/0,5 droga DJP27 w km 0+000-0+050
– stabilizacja podłoża C0,4/0,5; LO7L, LO7P, LO8L
– wykonanie rowów w km 24+330-24+380
– wykonanie rowów w km 24+380-24+430
– wykonanie rowów w km 24+430-24+480
– wykonanie rowów w km 24+480-24+530
– wykonanie rowów w km 24+810-24+860
– wykonanie rowów MOP L
– wykonanie wykopu pod skrzydła przepustu PZM w km 19+810
– wykonanie warstwy chudego betonu; obiekt WD-22, podpora P1
– ułożenie zbrojenia; obiekt WD-22, podpora P3