Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 14/03/2018

26.02.2018 – 04.03.2018

Prace projektowe drogowe:

– Trwa kontynuacja prac projektowych w zakresie drogowego PZT i elementów projektu budowlanego w koordynacji z pozostałymi branżami,

– Opracowano materiały dotyczące uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Prowadzone są prace projektowe w zakresie zbiorników retencyjnych.

Prace projektowe mostowe:

– Kontynuowane są prace projektowe nad rysunkami obiektów WD-22 oraz rozpoczęcie

MS-23,

– Wykonano obliczenia ramy WS-21 oraz jej posadowienia,

– Uzgodniono z branżą drogową ostateczną  ilość przepustów i ich parametry,

– Wykonawca obliczył posadowienia dla drugiej jezdni obiektu WS-25.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Projektowane sieci dostosowano do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Skoordynowano projektowane uzbrojenie z innymi branżami,

– Nadal trwa opracowywanie analizy oświetlenia,

Branża sanitarna:

– Prowadzone są prace projektowe w zakresie PB.

Branża gazowa:

– Trwa dostosowywanie projektowanej sieci gazowej do otrzymanych warunków technicznych i aktualnych rozwiązań.

Branża kanalizacji deszczowej:

– Prowadzone są prace projektowe w zakresie kanalizacji deszczowej – odcinek od zbiorników do odbiorników.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Wykonawca kontynuuje prace projektowe przy PB (Projekt Budowlany).

Branża melioracyjna:

– Opracowano operat w celu uzyskania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji na terenach zalewowych.

Branża telekomunikacyjna:

– Projektowane sieci dostosowano do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Trwa kontynuacja prac projektowych w zakresie PB.

Prace projektowe inne:

– Opracowano Plan Działań Ratunkowych,

– Plan działań środowiskowych jest w trakcie przygotowań,

– Trwa opracowywanie projektu Systemu Zarządzania Ruchem i Systemu monitoringu wizyjnego węzłów,

– Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest kontynuowany w zakresie niezbędnym do audytu BRD,

– Trwają prace nad materiałami do audytu BRD,

– Przygotowano raport oddziaływania na środowisko i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,

– Wykonawca uzyskał materiały z PODGiK do opracowania projektów podziałów nieruchomości,

– Wykonywane są prace przy projektach podziałów nieruchomości,

– Realizowano czynności związane z wykonywaniem badań geotechnicznych (badania laboratoryjne: sporządzenie sprawozdania z sondowań statycznych CPTu z 80 stanowisk – 95% ogółu, wykonano 2 otwory badawcze rurowane z poborem prób NNS).