Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 05/06/2018

28.05.2018 – 03.06.2018

Prace projektowe drogowe:

– Omawiano uwagi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do Projektu Budowlanego rev03.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

-Dostosowywanie projektowanych sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża sanitarna:

– Omawiano uwagi Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego rev03,

– Kontynuowano opracowywanie operatów wodnoprawnych.

 

Branża kanalizacji deszczowej:

– Omawiano uwagi Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego rev03.

Branża gazowa:

– Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego rev03.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– omawiano uwagi Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego rev03.

Branża melioracyjna:

– Opracowywano Projekt Budowlany- doprecyzowano rozwiązania.

Branża telekomunikacyjna:

– Koordynacja międzybranżowa,

– Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

– Uzgodniono Plan Działań Ratowniczych przez Komendę Wojewódzką Policji,

– Wprowadzono uwagi Zamawiającego do przekazanego raportu oddziaływania na środowisko,

– Kontynuacja prac przy projektach podziałów nieruchomości,

– Kontynuowanie prac odwiertów kontrolnych, w związku ze stwierdzonym przez Wykonawcę występowaniem zjawisk krasowych, zgodnie z poleceniem IK 1/S19.