Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 13/05/2019

06.05.2019 – 12.05.2019

Prace projektowe  i przygotowawcze /ogólne

 • Wprowadzanie korekt i uzupełnień do opracowań dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu wniesionymi w procesie zatwierdzania,
 • Przygotowywanie Programów Zapewnienia Jakości
 • Przygotowywanie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych dla prac budowlanych,
 • Kontynuacja kontraktowania robót Podwykonawczych, Usług oraz Dostaw materiałów,
 • Przekazanie powiadomienia o roszczeniu R29 dot. nieprzewidywanego wzrostu cen,
 • Przekazanie powiadomienia o roszczeniu R30 dot. dodatkowych wymagań Zamawiającego dot. STWiORB,
 • Przekazanie wniosku o Przejściowe Świadectwo Płatności nr 21,
 • Zgłoszenie Usługodawcy TRANS-ROTONDO Sp.z o.o.,
 • Zgłoszenie usług sprzętowych podmiotów: Grupa Sprzętowa Tomasz Fisior, F.P.H.U., MOSKAL Adam Moskal, P.H.U WOTEX Wojciech Osak, SAREL BIS s.c.,
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie rozpoznania zjawisk krasowych w obrębie obiektu WS-21 oraz odmienności warunków gruntowo-wodnych w podłożu nasypów drogowych w rejonie obiektów WS-20, WS-21, WS-25,
 • Przekazanie opinii Projektanta w zakresie monitoringu na MOP,
 • Zatwierdzenie na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych w zakresie nN, SN,
 • Otrzymanie wezwania do aktualizacji Programu Prac Projektowych nr2 rev. 06,
 • Udział w naradzie w Wydziale Technologii Laboratorium GDDKDiA w Lublinie dot. mieszanek betonowych i kruszyw,
 • Oczekiwanie na rozpoczęcie prac stałych przez zmobilizowaną brygadę pracowników fizycznych oraz kadry kierowniczej – organizacja prac zastępczych,
 • Bieżące monitorowanie postępu prac Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego wydania decyzji ZRID,
 • Prowadzenie korespondencji dot. zatwierdzenia zakwestionowanych Umów z Podwykonawcami i Usługodawcami.