Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 11/05/2020

04.05.2020 – 10.05.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie wykopu w km 20+830-21+410
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 19+725-20+515
– Wykonanie nasypu w km 21+625-21+695
– Warstwa odsączająca w km 20+700-21+300
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 20+700-21+300
– Wykonanie wykopu MOP prawy
– Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km 24+055-24+125
– Uszczelnienie rowu w km 21+830-22+030 strona prawa
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 20+515-20+700 strona lewa, strona prawa
– Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 w km 21+830-22+310 strona lewa i prawa
– Górna w-wa, podbudowa zasadnicza AC22P w km 21+840-22+310
– Wykonanie wykopu rowów w km 18+290-18+390 strona prawa, strona lewa
– Skropienie w km 20+830-21+310 strona prawa, strona lewa

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie korpusów – obiekt WS-20
– Betonowanie korpusu P2 jezdnia prawa – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie korpusów, obiekt WS-21
– Betonowanie korpusu, P2 jezdnia prawa, obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie poprzecznic, obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł – obiekt WS-25
– Wykonanie zasypek – przepust PZM w km 19+169
– Montaż płyt przejściowych – przepust PZM w km 19+810

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Budowa kanalizacji deszczowej – D7
– Budowa kanału technologicznego
– Umocnienie rowu R39
– Umocnienie rzeki Biała
– Umocnienie rzeki Żytnówka
– Umocnienie i humusowanie zbiornika retencyjnego ZR1
– Budowa sieci wodociągowej W1 – MOP lewy
– Przebudowa drenów rolniczych w km 20+380-20+850