Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 21/03/2018

05.03.2018 – 11.03.2018

05.03.2018-11.03.2018

Prace projektowe drogowe:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie drogowego PZT,

– Realizowane są prace nad materiałami do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Wykonawca prowadzi prace projektowe w zakresie zbiorników retencyjnych,

– Opracowano Projekt Budowlany (PB) branży zieleń.

Prace projektowe mostowe:

– Trwa kontynuacja opracowań dokumentacji rysunkowej dla PB,

– Szczegółowo opracowano rysunki przepustów.

Roboty branżowe:

Branża energetyczna:

– Projektowane sieci dostosowano do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Skoordynowano projektowane uzbrojenie z innymi branżami,

– Wykonawca opracował analizy oświetlenia.

Branża sanitarna:

– Trwa kontynuacja prac projektowych w zakresie Projektu Budowlanego (PB).

Branża kanalizacji deszczowej:

– Projektowano kanalizację deszczową – odc. zbiorników do odbiorników c.d.,

– Dokonano obliczeń hydraulicznych rowów drogowych (dot. odc. z włączeniami do istniejących rowów) oraz rowów bezodpływowych,

– Opracowano operaty wodnoprawne.

Branża gazowa:

– Projektowaną sieć gazową dostosowano do otrzymanych warunków technicznych i aktualnych rozwiązań.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Wykonawca kontynuuje prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego (PB).

Branża melioracyjna:

– Opracowano materiały do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie przedsięwzięć na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Branża telekomunikacyjna:

– Dostosowano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego wraz z koordynacją międzybranżową,

– Wykonawca wystąpił  do Orange Polska o potwierdzenie inwentaryzacji  kolidujących kabli.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Realizowane są prace projektowe  w zakresie Projektu Budowlanego (PB).

Prace projektowe inne:

– Opracowano Plan Działań Ratunkowych,

– Trwa przygotowywanie Planu działań środowiskowych,

– Kontynuowane są prace nad projektem Systemu Zarządzania Ruchem i Systemu monitoringu wizyjnego węzłów,

– Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest na etapie przygotowań,

– Wykonawca opracował i przekazał  materiały do audytu BRD,

– Odbyło się spotkanie robocze z WITD w Lublinie,

– Opracowywany jest raport oddziaływania na środowisko i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,

– Uzyskano z PODGiK części materiałów niezbędnych do opracowania projektów podziałów nieruchomości,

– Realizowane są prace przy projektach podziałów nieruchomości.