Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 19/10/2020

05.10.2020 – 11.10.2020

ROBOTY DROGOWE
Wykonanie nasypu DJP25 100%
GWN km 23+815-23+930
km 18+505-18+525
100%
Podbudowa C5/6 km 23+815-23+930
km 18+505-18+525
100%
Podbudowa z kruszywa C90/3 km 23+815-23+930
km 18+505-18+525
10%
Podbudowa AC22P 78%
Warstwa wiążąca 66%
SMA 87%
Krawężniki 100%
Krawężniki kamienne 100%
Zasypka w pasie rozdziału
Humusowanie i skarpowanie
ROBOTY MOSTOWE
Papa na ściankach zaplecznych obiekt WS-20 261%
Krawężniki na skrzydłach obiekt WS-20 100%
Deski gzymsowe na skrzydłach obiekt WS-20 100%
Betonowanie kap na skrzydłach obiekt WS-20 100%
Deski gzymsowe obiekt WD-22 62%
Montaż dylatacji obiekt WD-22 100%
Rozbiórka, jezdnia lewa obiekt WS-25 100%
Iniekcja, jezdnia lewa obiekt WS-25 100%
Iniekcja, jezdnia prawa obiekt WS-25 100%
Kapy, jezdnia prawa/strona prawa obiekt WS-25 100%
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanału technologicznego 100%
Budowa oświetlenia 100%
Budowa przyłączy energetycznych 100%