Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 16/08/2018

06.08.2018 – 12.08.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Wprowadzenie wytycznych Zamawiającego dot. zjazdów,
 • Wprowadzenie wytycznych Zamawiającego ws. opinii do ZRID Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim,
 • Przekazanie aktualnego PB i PZT do weryfikacji,
 • Wprowadzenie poszerzeń w miejscach lokalizacji SPO,
 • Opracowanie Projektu konstrukcji nawierzchni,
 • Analiza uwag Zamawiającego w sprawie Projektu SOR.

Roboty mostowe:

 • Opracowywanie rysunków do dokumentacji Projektu Wykonawczego,
 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Uzgodnienie oświetlenia jezdni dodatkowych z Zamawiającym,
 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża sanitarna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża gazowa:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego ,
 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża melioracyjna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża telekomunikacyjna:

 • Przygotowanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego,
 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji Projektu Budowlanego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

 • Przekazanie do weryfikacji dokumentacji Projektu Budowlanego.

 

Prace projektowe inne:

 • Opracowanie wniosku ZRID i przekazanie do weryfikacji,
 • Przekazanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem po uwzględnieniu uwag Zamawiającego,
 • Raport odziaływania na środowisko – wprowadzanie uwag,
 • Przekazanie modelu akustycznego terenu,
 • Uzupełnienie obliczeń akustycznych na MOP,
 • Uzyskanie DŚU dn.09.08.2018
 • Analiza i wprowadzanie uwag do Map Podziałowych,
 • Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji Projektu Wykonawczego w zakresie branży geotechnicznej.