Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/01/2020

13.01.2020 – 19.01.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu w km 20+850-21-450 MOP – 100%
– Wykonanie nasypu w km 24+055-24-270 – 100%
– Wykonanie nasypu w km 23+595-23-900 – 100%
– Odhumusowanie w km 19+500-19+800 – 40%
– Wykonanie rowów w km 21+800-22+850 str. L+P – 200%
– Prace porządkowe w rejonie węzła Jonaki

– Uszczelnienie zbiornika geomembraną – ZR4
– Wykonanie nasypu w km 20+055-20-320

ROBOTY MOSTOWE
– Betonowanie wlotów/wylotów obiektu PZM w km 19+169 – 100%
– Wykopy pod chudy beton obiektu WS-20, podpora P1-P2 – 100%
– Chudy beton WS-20, podpora P1 – P2 – 100%
– Betonowanie ław poprzecznych, obiekt WS-21 – 100%
– Zbrojenie i deskowanie korpusu obiektu WD-22, podpora P1 – 70%
– Próbne obciążenie pali – WS-25 – 100%

– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł przepustu PZM w km 19+169

ROBOTY BRANŻOWE
– Demontaż starego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 100%

– Budowa kanalizacji deszczowej – D9