Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 12/02/2018

15.01.2018 – 21.01.2018

Prace projektowe drogowe:

– Realizowane są prace przygotowawcze odnośnie mapy sytuacyjno-wysokościowej do projektów,

– Wykonawca przekazał Inżynierowi Kontraktu analizę ruchu, przepustowość i prognozę ruchu,

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie drogowego (Projektu Zagospodarowania Terenu)PZT, konstrukcyjno-budowlanej, branżowych, Systemu Zarządzania Ruchem, systemu monitoringu wizyjnego węzłów i projektu SOR.

Prace projektowe mostowe:

– Ustalono przebieg trasy w planie,

– Określono lokalizację, schematy konstrukcyjne i parametry geometryczne do projektów,

– Wyznaczono niwelety trasy głównej i łącznic,

– Wykonawca przeprowadził prace projektowe odnośnie branży mostowej,

– Określono geometrię węzłów.

 

Prace projektowe branżowe:

– Przeanalizowano spływające warunki techniczne przyłączenia mediów od gestorów poszczególnych sieci i przekazano je Zamawiającemu,

– Dokonano analizy projektu odwodnienia i przyjęto jego założenia,

– Dokonywane są obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne,

– Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą.

Prace projektowe inne:

– Przygotowywany jest Plan działań środowiskowych

– Trwają prace przy projektach podziałów nieruchomości