Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 07/10/2019

09.09.2019 – 15.09.2019

Roboty drogowe: 

 1. Dostawa kruszyw na plac budowy
 2. Dostawa piasku na plac budowy
 3. Organizacja placu składowego
 4. Wycinka drzew: km 20+100-20+350; MOP
 5. Porządkowanie terenu po wycince: km 20+100 – 20+351; MOP; 24+250 – 24+581
 6. Odhumusowanie: km 19+925-20+370; km 23+000-23+200; km 24+020 -24+260; km 23+000-23+200; L08L i L08P
 7. Wykonanie nasypu: DJL27 km 0+275-0+300; DJL20 km 0+100-1+300; km 19+925-20+320; km 24+020-24+260
 8. Wykonanie wykopu: km 20+850 – 21+250
 9. Wymiana gruntu: km 21+67- – 21+765
 10. Przegląd budowy pod kątem występowania gatunków herpetofauny

Roboty mostowe:

 1. Wykonanie wykopu pod przepust km 24+330
 2. Wykonanie platformy roboczej dla obiektu WS-21
 3. Odhumusowanie pod przepust km 19+810
 4. Wykonanie wykopu pod przepust km 19+810
 5. Wykonanie platformy roboczej dla obiektu MS-23
 6. Dostawa prefabrykatów na przepust km 19+810

Roboty branżowe: 

 1. Przebudowa kolizji sieci SN3, SN4, SN5, nN1
 2. Roboty przygotowawcze przy przebudowie sieci nN1, IT7
 3. Malowanie słupów sieci WN 117, 118, 118a
 4. Budowa sieci IT3, IT4