Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 07/10/2019

16.09.2019 – 22.09.2019

Roboty drogowe: 

 1. Dostawa kruszyw na plac budowy
 2. Dostawa piasku na plac budowy
 3. Organizacja placu składowego
 4. Wycinka drzew: km 18+500
 5. Porządkowanie terenu po wycince: km 20+100-20+351; MOP; stanowiska archeologiczne
 6. Odhumusowanie: km 19+925-20+370; km 23+000-23+200; km 24+020 -24+260;
 7. Wykonanie nasypu: DJL20 km 0+100-1+300
 8. Wykonanie wykopu: km 20+850-21+250
 9. Wykonanie odc.próbnego stabilizacji C1,5/2 na DJP27 km 0+050-0+150
 10. Wykonanie odc.próbnego stabilizacji C0,4/0,5 na DJP27 km 0+150-0+330
 11. Wykonanie odc.próbnego stabilizacji C1,5/2 na DJL20 km1+000-1+200
 12. Wykonanie odc.próbnego stabilizacji C0,4/0,5 na DJL20 km 1+200-1+300
 13. Przegląd budowy pod kątem występowania gatunków herpetofauny

Roboty mostowe:

 1. Wykonanie platformy roboczej dla obiektu WS-21
 2. Wykonanie platformy roboczej dla obiektu MS-23
 3. Wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepust km 24+330

Roboty branżowe: 

 1. Przebudowa kolizji sieci SN3, SN4, SN5, nN1
 2. Roboty przygotowawcze przy przebudowie sieci nN1, IT7
 3. Budowa sieci IT3, IT4
 4. Roboty przygotowawcze pod przebudowe sieci gazowej DN200
 5. Roboty spawalnicze pod przebudowe sieci gazowej DN200