Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 07/10/2019

23.09.2019 – 29.09.2019

Roboty drogowe: 

 1. Dostawa kruszywa na Plac Budowy
 2. Organizacja placu składowego
 3. Wykonanie nasypu: DJL20 km 0+100-1+300; km 24+125-24+200; km 23+250-23+450; km 20+515-20+755
 4. Odhumusowanie: km 21+250 – 21+350; km 20+300-20+470
 5. Wykonanie wykopu: km 20+850-21+250
 6. Wykonanie platformy roboczej: km 20+376-20+515
 7. Wykonanie by-passu przy obiekcie WS-21
 8. Wykonanie by-passu przy obiekcie WD-22
 9. Wycinka drzew i porządkowanie terenu po wycince: km 23+970
 10. Rozbiórka obiektu A05 na działce 377: km 19+970
 11. Odhumusowanie łącznika DK19: węzeł Janów Południe

Roboty mostowe:

 1. Wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepust km 24+330
 2. Wykonanie wykopu pod przepust PZŁ km 21+723
 3. Wykonanie wykopu pod przepust PZM km21+698
 4. Wykonanie platformy roboczej dla obiektu MS-23

Roboty branżowe:

 1. Przebudowa kolizji sieci SN3, SN4, SN5
 2. Budowa sieci IT2, IT3, IT4, IT6
 3. Przebudowa sieci nN1
 4. Roboty spawalnicze przy przebudowie sieci gazowej DN200
 5. Roboty przygotowawcze pod budowę sieci IT2