Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 19/10/2020

21.09.2020 – 27.09.2020

ROBOTY DROGOWE
Wykonanie wykopów MOP lewy
MOP prawy
100%
Wykonanie nasypu DG108977L 100%
GWN km 23+815-23+930
DJP27 0+300-0+576
31%
Podbudowa C5/6 km 23+815-23+930 0%
Podbudowa z kruszywa C90/3 km 23+350-23+450 lewa i prawa strona
km 23+470-23+530 prawa strona
km 23+470-23+570 lewa strona
km 24+055-24+150 lewa i prawa strona
117%
Podbudowa AC22P km 23+470-23+530 prawa strona
km 23+470-23+570 lewa strona
km 23+350-23+450 lewa i prawa strona
63%
Warstwa wiążąca JM MOP lewy
km 23+470-23+530 prawa strona
km 23+470-23+570 lewa strona
km 23+350-23+450 lewa i prawa strona
26%
SMA km 20+380-23+350 122%
Krawężniki kamienne 100%
Zasypka w pasie rozdziału
Humusowanie i skarpowanie
Pobocza z kruszywa
ROBOTY MOSTOWE
Obrukowanie stożków obiekt WS-20 100%
Płyty przejściowe P1 obiekt WS-20 100%
Dylatacje modułowe P2 obiekt WS-20 100%
Ściek krawężnikowy granitowy obiekt WS-21 100%
Obrukowanie stożków obiekt WD-22 214%
Krawężniki granitowe obiekt WD-22 100%
Beton ścianki zaplecznej P3 obiekt WD-22 100%
Zasypki obiektu obiekt WD-22 0%
Kapy na skrzydłach obiekt MS-23 100%
Krawężniki betonowe zanikające obiekt MS-23 190%
Deski gzymsowe, jezdnia prawa obiekt WS-25 207%
Kapy, jezdnia prawa, prawa strona obiekt WS-25 0%
Zasypki obiektu obiekt WS-25 40%
Rozbiórka deskowania, jezdnia lewa obiekt WS-25 275%
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej D20 175%
Budowa kanału technologicznego 140%
Budowa oświetlenia   . 200%
Budowa przyłączy energetycznych 140%
Wełna i izolacja na stropach MOP prawy 300%
Tynkowanie elewacji zewnętrznych MOP prawy 150%
Układanie styropianu pod wylewkę MOP prawy 150%