Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 12/05/2020

Roboty drogowe

Wykonawca w bieżącym tygodniu planuje wykonać następujące roboty:


ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopów w ilości 25 000 m³
 • Wykonanie nasypów w ilości 23 750 m³
 • Warstwa odsączająca w ilości 6 240 m²
 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P w ilości 15 510 m²
 • Warstwa wiążąca w ilości 10 340 m²
 • Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 w ilości 23 085 m²
 • Podbudowa zasadnicza C5/6 w ilości 5 875 m²
 • Ulepszenie podłoża C0,4/0,5 w ilości 2 860 m²

ROBOTY MOSTOWE

 • Zbrojenie i deskowanie korpusów – obiekt WS-20
 • Betonowanie ścianki zaplecznej – obiekt WS-20
 • Zbrojenie i deskowanie korpusów, obiekt WS-21
 • Betonowanie korpusu, P1 jezdnia prawa, obiekt WS-21
 • Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-21
 • Zbrojenie i deskowanie poprzecznic, obiekt MS-23
 • Betonowanie I etapu poprzecznic, obiekt MS-23
 • Betonowanie skrzydeł P4, jezdnia prawa, obiekt WS-25
 • Betonowanie skrzydeł P4, jezdnia lewa, obiekt WS-25
 • Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-25

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – D23
 • Budowa kanalizacji deszczowej – D7
 • Budowa kanalizacji deszczowej – D18
 • Budowa kanalizacji deszczowej – D19
 • Budowa kanału technologicznego
 • Umocnienie rzeki Żytnówka
 • Umocnienie rzeki Biała
 • Wykonanie ścian fundamentowych, budynek toalet MOP