Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 19/05/2020

Roboty drogowe

Wykonawca w bieżącym tygodniu planuje wykonać następujące roboty:

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopów w ilości 20 000 m³
 • Wykonanie wykopów w ilości 19 000 m³
 • Nasyp przeciążeniowy w ilosci 300 m³
 • Warstwa odsączająca w km 21+250-21+360
 • Warstwa wiążąca w km 22+920-23+250 lewa/prawa strona
 • Warstwa wiążąca w km 21+840-22+310 prawa strona
 • Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 21+030-21+360
 • Uszczelnienie rowu w km 21+000-21+250
 • Wykonanie ścieków monolitycznych w km 20+515-20+563
 • Wykonanie ścieków monolitycznych w km 20+659-21+030

ROBOTY MOSTOWE

 • Betonowanie korpusu P1, jezdnia prawa – obiekt WS-20
 • Betonowanie ścianki zaplecznej, jezdnia prawa – obiekt WS-20
 • Betonowanie ciosów – obiekt WS-20 – 100%
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł – obiekt WS-20
 • Betonowanie skrzydła P2, jezdnia lewa, obiekt WS-21
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-21
 • Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-21
 • Wykonywanie zasypek, obiekt MS-23
 • Betonowanie skrzydła P4, jezdnia lewa, obiekt WS-25
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-25
 • Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-25
 • Chudy beton pod płyty przejściowe, obiekt PZM w km 19+169
 • Betonowanie płyty zespalającej, obiekt PZM w km 19+810

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – D23
 • Budowa kanalizacji deszczowej – D24
 • Budowa kanału technologicznego
 • Umocnienie rzeki Żytnówka
 • Wykonanie ścian fundamentowych, budynek toalet MOP